Предстоящи обучения


Цифрови видео продукции

Дати за провеждане: 15,16, 22,23 Февруари

Управление на сървърни виртуализации

Дати за провеждане:14,15,21,22 Март

Обучение по нерелационни бази данни - Mongo DB

Дати за провеждане:11,12,25,26 Април

Не губи връзка с обучаемите си


От 1 юни 2019 година, "Едусофт-БГ" ООД реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 със заглавие Запази знанията си, за да ги споделиш с обучаемите. Проектът се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Център за развитие на човешките ресурси.

Основна цел на проекта е да се подговят лекторите на обученията, които се предлагат от компанията, да използват онлайн платформи за допълнителни консултации на обучаемите и създаване на електронно съдържание към съществуващите курсове. Това видеосъдържание ще бъде достъпно в интернет и ще може да се използва при комбинирана форма на обучение съчетаваща присъствената с дистанционната.

За постигане на целта, 10 лектора ще бъдат включени в структуриран курс на тема "Онлайн платформи за дистанционно обучение", който ще се проведе в Париж, Франция.

Първите допълнителни онлайн консултации ще бъдат за курсовете, започващи през 2020 година, електронните материали се очакват да бъдат готови през април 2020 година.

Регистрационния номер на проекта е 2019-1-BG01-KA104-061651.

Работа в Zoom


Подкаст


Работа с Forms от Office 365


Работа в MS Excel


Компютърно моделиране за 4 клас


Работа в Teams


Курс "Онлайн платформи за дистанционно обучение" в Париж


От 21 до 29 октомври 2019 години лектори на "Едусофт-БГ" ООД взеха участие в структуриран курс на тема "Онлайн платформи за дистанционно обучение", който се проведе в Париж, Франция. Обучаващата организация бе iCOVER.